Verificacions Registrals

CARRAIXET VERIFICACIONS, gestiona per compte dels nostres principals clients (BANKIA, GRUP CRM, SANTANDER, BBVA, BANESTO, CAJAMAR, POPULAR, LA CAIXA, CAM), la realització de verificacions registrals en els Registres de la Propietat i Mercantils d’Espanya.

Formulari de Sol.licitud   Contacte
Verificaciones