Car

Visitar www.carraixetcar.es

Com funciona

Li taxem de forma immediata, gratuïta i sense compromís el seu vehicule.
Li abonem al comptat i amb agilitat fins al 60% del valor que establisca el Butlletí editat per l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles (GAVAM) .
Li oferirem una opció de compra del vehicule transmés per un termini de fins a 90 dies i pel preu que pactem en la compra.
El vehicule queda immobilitzat i depositat en les nostres instal·lacions durant la vigència de l’opció de compra.
Si una vegada complit el termini pactat de l’opció de compra, i esta no s’ha fet efectiva per la seua banda, es procedirà a la venda del vehicule a tercers.

REQUISITS DELS VEHICLES ACCEPTATS:

  • El vehicule ha de tindre com a màxim huit anys.
  • Documentació en regla i en vigor.
  • Documentació acreditativa de la propietat.
  • No ha de tindre reserva de domini.
  • Fitxa tècnica amb ITV en vigor.
  • Permís de circulació. o Impost de circulació pagat.
  • S’ha d’entregar el llibre del vehicule i el seu joc de claus.